fbpx

Onderzoek & Dienstverlening

Communicatievraagstuk?

Leg jouw vraagstuk voor aan studenten of laat Howest-onderzoekers los op het probleem. Met onze opleiding Communicatie kunnen we in verschillende formats en omtrent specifieke kennisdomeinen aan de slag voor jouw organisatie.

Howest-Communicatie-studenten zijn doeners en durvers met drive. Ze leren problemen analyseren, doelgroepen herkennen, strategieën en creatieve oplossingen bedenken. Theoretische omkadering is essentieel, maar écht leren doen ze ‘in the field’. Daarom werken we graag en veelvuldig samen met werkveldpartners.

Daarnaast voeren professionele Howest-onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit. Als kennispartners streven we ernaar een meerwaarde te bieden voor het werkveld.

foto van het bezoek van VRT in een aula van Howest campus Kortrijk
foto van eerstejaars student communicatie manon huyghe die een vraag van de VRT beantwoord in een aula van Howest campus Kortrijk

5 kennisdomeinen

Trendmonitoring, de evaluatie van online tools, het vertalen van offline naar online communicatie, de betekenis van AI, VR en AR voor het communicatiewerkveld. Elke communicatieprofessional staat voor digitale uitdagingen.

Doelgerichte communicatie vereist denk- en planwerk: doelgroepen analyseren en aanspreken, campagnes met concrete doelstellingen en KPI’s opstellen, communicatieplannen en -strategieën uitdenken. En dit alles met oog voor off- en online communicatiemogelijkheden. Bekijk de resultaten voor Stichting tegen Kanker en Foodbag

Creativiteit staat voor out-of-the-box thinking, maar evenzeer voor probleemoplossend denken, ideeën omzetten naar concepten, het visualiseren en concretiseren van boodschappen. Het identificeren, testen en efficiënt inzetten van gebruiksvriendelijke (digitale) instrumenten is daarbij essentieel.

Customer journeys zijn er in alle vormen en maten. Optimale communicatie tijdens cruciale fases van een journey vereist continue aanpassing. Van de analyse van webshopcommunicatie tot het inzetten van AR in een salestraject, de mogelijkheden evolueren snel.

Social media vormt vandaag een onontbeerlijke bouwsteen in communicatie. Een online communicatiestrategie, een content plan voor social media, digital storytelling en blended communication zijn onontbeerlijk voor elke organisatie. Bekijk het werk van studenten voor theater Antigone’s Futur Liquide 2018.

Battery of Formats

Om rond een idee of vraag te brainstormen maken we gebruik van onze in-house brainstormtool. We creëren een nieuwe set aan ideeën. 

 

Op zoek naar communicatieadvies voor een concrete vraag of een complex probleem? Op basis van een gefocuste analyse (literatuuronderzoek, benchmarkanalyse, praktijkonderzoek,…) ontwikkelen we een advies op maat.

Een student verdiept zich in jouw communicatieprobleem, voert onderzoek uit en formuleert een oplossing onder de vorm van een communicatieproduct of advies. Bekijk het overzicht van de bachelorproeven van 2019.

Groepjes studenten werken binnen een lesmodule een vraagstuk uit. De studenten worden gecoacht door de docent. Bekijk het werk van studenten voor theater Antigone, Stichting tegen Kanker en Foodbag.

Howest-onderzoekers integreren jouw onderzoeksvraag in een researchproject. In nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkelen onderzoekers kennis die relevant is voor zowel het werkveld als de opleiding. Lees het onderzoek rond online koopgedrag.

Studenten Communicatiemanagement en Toerisme & Recreatiemanagement werken samen op een communicatiecase met duidelijke link naar toerisme en recreatie.

Tijdens een stage werkt een student op jouw communicatievraagstuk(ken) als medewerker in jouw organisatie of team.

De kleine lettertjes

  1. Wanneer de opdracht ism studenten wordt uitgevoerd, zijn we afhankelijk van het jaarprogramma en de daarop afgestemde timings, alsook van de vooropgestelde modules. Bekijk het overzicht van het opleidingsprogramma met haar modules.
  2. Wanneer de opdracht ism professionele Howest-onderzoekers wordt gevoerd dan gelden de marktprijzen.
  3. Gezien onze maatschappelijke rol nemen we opdrachten aan die kaderen binnen onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen: opdrachten waar onze studenten van bijleren of opdrachten die bijdragen tot de kennis binnen de opleiding.
Portret van Joanna Desmet, coördinator onderzoek en dienstverlening van de bachelor opleiding communicatiemanagement aan Howest, hogeschool West-Vlaanderen campus Kortrijk

Neem contact op met Joanna Desmet, coördinator Onderzoek & Dienstverlening en lector Advertising & Marketing in de bacheloropleiding Communicatie aan Howest in Kortrijk.

✉️ joanna.desmet@howest.be